Mega Trans - logistyka

Mega Trans - logistyka dystrybucja - Wrocław

LOGISTYKA I DYSTRYBUCJA - JUST IN TIME

Mega Trans - profesjonalny partner w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw we wszystkich stadiach produkcji:

Mega Trans - logistyka dystrybucja - Wrocław sfera przedprodukcyjna (surowce i półwyroby)
Mega Trans - logistyka dystrybucja - Wrocław sfera produkcji (zapasy produkcji w toku)
Mega Trans - logistyka dystrybucja - Wrocław sfera poprodukcyjna - zbytu )

Chcąc zmniejszyć koszty magazynowania zapasów materiałowych (surowców i półwyrobów) przy produkcji w toku proponujemy system "Just in time". Dostarczymy materiały dokładnie wtedy, gdy będą potrzebne. Zapasy produkcji w toku mogą zostać wyeliminowane. Ekonomiczne zarządzane łańcuchem dostaw daje przewagę i zwiększa konkurencyjność Waszej firmy.

Mega Trans zorganizuje cykl dostaw zaspakajających potrzeby klientów, zgodnie z ich rzeczywistymi oczekiwaniami, przy optymalnym poziomie kosztów. Zasięg działania Polska i inne kraje Unii Europejskiej.

Zajmujemy się dystrybucją szerokiego asortymentu towarowego w tym prasy i gazetek reklamowych. 120 pojazdów o ładowności od 0,1 do 24 ton rozmieszczonych na terenie całego kraju podejmie się każdego zadania dystrybucyjnego.

Kontakt:

Telefony:
71 787 98 28
71 787 98 27

Komórka:
+48 666 01 88 29

Faks:
71 787 98 29

E-mail:
maked@wr.onet.pl